Kako pokrenuti postupak medijacije?

Postupak medijacije se inicira obraćanjem, odnosno upućivanjem na medijatora. Medijatoru se možete obratiti po preporuci ili izborom medijatora na sjtu Ministarstva pravde u registru posrednika. Dva su načina dolaska u medijaciju: medijacija po uputu suda ili drugog upravnog organa nakon pokrenutog postupka pred ovim organom i medijacija pre ili nezavisno od iniciranja postupka pravne zaštite, odnosno privatna medijacija. Na medijatora Vas takođe može uputiti sud, advokat, lokalni ombudsman, zaposleni opštinske i državne službe, Vaš poslodavac, druga strana u sukobu… Postupak medijacije mogu voditi dva (ili više) medijatora kao ko-medijatori. Nakon izbora medijatora, koji može zavisiti od mesta gde živite i radite, njegove ekspertize, iskustva itd, medijator će obaviti razgovor sa Vama kako bi procenio da li je Vaš slučaj pogodan za medijaciju. Ukoliko jeste, medijator će kontaktirati obe strane u sukobu kako bi utvrdio pogodan dan za medijacijsku sesiju. Pre same sesije, medijator Vam može tražiti određene informacije kako bi se bolje upoznao sa Vašim slučajem.


Kako izgleda postupak medijacije?

Na početku postupka medijacije, medijator se u uvodnoj reči predstavlja stranama u sporu i detaljno ih upoznaje sa ciljem medijacije, ulogom medijatora, pravilima i troškovima postupka. Ukoliko se saglase sa svime navedenim, strane zaključuju sporazum o pristupanju posredovanju. Postupak se odvija kroz zajedničke sesije sa stranama. Zajedničke sesije se odvijaju kroz razgovor gde svaka od strana iznosi svoje viđenje sukoba ili problema, a medijator ima ulogu da im omogući da se međusobno slušaju i razumeju, sve u cilju postizanja obostrano prihvatljivog rešenja. Ukoliko proceni da je tako celishodnije, medijator može voditi odvojene sesije, u tom slučaju će, uz saglasnost jedne strane, njene predloge i stavove preneti drugoj strani. Strane mogu odustati od medijacije u bilo kojoj fazi postupka. Takođe, postupak će biti obustavljen i kada medijator proceni da dalje vođenje istog nije celishodno. Na kraju, postupak se uspešno okončava i zaključivanjem sporazuma o rešavanju spora posredovanjem.


Da li se može pokrenuti postupak medijacije iako je započet/traje sudski spor?

Strane mogu pokrenuti postupak medijacije pre i u toku sudskog spora. Kada je već postupak pokrenut, medijacija se može pokrenuti na dva načina: sudija može uputiti strane na medijaciju, ukoliko proceni da bi spor mogao biti podoban ili strane mogu saglasno da predlože medijaciju. Pokretanjem postupka medijacije počinje zastoj zastarelosti potraživanja u odnosu na zahtev povodom koga se provodi sudski postupak i taj zastoj ne može trajati duže od 60 dana. Ukoliko strane postignu sporazum u medijaciji, taj sporazum ima snagu vansudskog poravnanja. Strane ne moraju postići sporazum u medijaciji, pa se sudski postupak nakon toga nastavlja.


Da li mogu da odustanem od pokrenutog postupka medijacije?

Postupak medijacije je potpuno dobrovoljan, te se može obustaviti izjavom jedne strane da odustaje od daljeg sprovođenja postupka, osim ako u postupku posredovanja učestvuje više strana, koje nakon odustanka jedne od strana odluče da nastave postupak posredovanja. Strana koju je sud uputio na postupak medijacije, ili koja je predložila/prihvatila predlog da se sprovede postupak medijacije može odustati i pre nego što počne sam postupak, iako je inicijalno odlučila/pristala da učestvuje u postupku medijacije. Svaka strana može odustati od daljeg učešća u postupku posredovanja u bilo kojoj fazi postupka. Takođe strane ne moraju nužno postići dogovor, odnosno sporazum u medijaciji. Ukoliko se strane ne slože, medijator može nakon određenog vremena kontaktirati strane da bi utvrdio njihove stavove, odnosno da bi procenio da li postoji mogućnost da se ipak nastavi postupak (da li je ipak došlo do promene mišljenja). Ako se postupak medijacije sprovodi na osnovu uputa suda ili drugog organa, medijator je dužan da obaveštenje o načinu okončanja postupka posredovanja dostavi sudu ili drugom organu.