Uloga medijatora

U postupku medijacije, medijator je neutralna strana koja olakšava strankama u sporu da nađu rešenje u obostranom interesu. Obučen je i vešt komunikator koji poštuje načela medijacije, ne savetuje, ne ocenjuje ili određuje ishod sporova. Njegova uloga je da pomaže u upravljanju procesom rešavanja sporova, pri čemu se učesnici dogovaraju o ishodu spora. Medijator ne može predložiti rešenje niti uticati na isto, već pomaže strankama da uspostave bolju komunikaciju, da budu kooperativniji u rešavanju problema, da identifikuju svoje interese i redukuju problem.

Tok postupka medijacije

Najvažnije je odlučiti se za predlog pokretanja postupka. Nakon toga sledi sam postupak pokretanja postupka posredovanja. Obaveza stranaka u sporu je odabir posrednika i potpisivanje sporazuma o pristupanju posredovanju. Tokom sprovođenja medijacije može da dođe do: postizanja sporazuma i na taj način se postupak okončava overom sporazuma o rešavanju spora od strane stranaka, posrednika/medijatora i overom kod javnog beležnika ili nepostizanjem sporazuma, onda se strane koje su u sporu vraćaju u sud da na taj način reše spor.

Prednost medijacije u odnosu na sudsko rešavanje sporova

Za razliku od sudskog postupka koji je formalne prirode i prinudan za tuženu stranu, medijacija je potpuno neformalan i dobrovoljan postupak u koji obe strane ulaze sporazumno. Takođe, medijacija je privatan postupak u kome je uvek isključena javnost. U medijaciji se ne izvode dokazi niti se dokazuje koja strana nije u pravu, već strane uz pomoć obučenog medijatora pregovaraju i fokusiraju se na tačke u kojima se slažu. Suprotno sudskom postupku gde sudija donosi odluku, u medijaciji su strane te koje zajedno donose odluku u vidu sporazuma, dok medijator samo ima ulogu neutralne, treće strane koja kontroliše postupak i omogaćava stranama da dodju do zajedničkog rešenja. Jedna od važnih osobina medijacije je da je jeftin i brz postupak za razliku od sudskog rešavanja sporova koje dugo traje i finansijski opterećuje obe strane u sporu. Ukoliko želite da skratite postupak, jer traje predugo, ukoliko želite da izbegnete publicitet ili velike sudske troškove, ovaj vid rešavanja spora je idealan.

Zakonske regulative